ผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ
สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ
น้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด
เครืื่องดักแมลง
แอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อโรคบนฝ่ามือ
ALCOHOL 70%
 

ALCOHOL 70% แอลกอฮอล์ 70% และแอลกอฮอล์เจล มาร์เวล ฆ่าเชื้อโรคบนฝ่ามือ ขจัดแบคทีเรีย
พร้อมขวดปั๊มแอลกอฮฮล์

แอลกอฮอล์ 70% แอลกอฮอล์เจล Alcohol 70% เครื่องพ่นแอลกอฮฮล์อัตโนมัติ
ขวดปั๊มแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ 70% แอลกอฮอล์เจล ฆ่าเชื้อโรคบนฝ่ามือ

Copyright © 2004 MARVEL TECHNOLOGY CO.,LTD. Home | Products | contact us
TEL : 0-2978-5650-2 FAX : 0-2978-5653 e-mail : sales@marvelcompany.com