เครื่องจ่ายกระดาษเช็ดมืออัตโนมัติ


MBS-108

MBS-108

ราคา : 5,500.-

ดูรายละเอียด