โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ, ฝารองนั่งแบบใช้ไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้า


MBD-8200 โถชักโครกอัตโนมัติ

MBD-8200 โถชักโครกอัตโนมัติ

ราคา : 35,000.-

ดูรายละเอียด
MBD-8101 โถชักโครกอัตโนมัติ

MBD-8101 โถชักโครกอัตโนมัติ

ราคา : 48,000.-

ดูรายละเอียด
MBD-106 ฝารองนั่งพร้อมก้านฉีดชำระ

MBD-106 ฝารองนั่งพร้อมก้านฉีดชำระ

ราคา : 18,000.-

ดูรายละเอียด
MBD-102

MBD-102

ราคา : 1,600.-

ดูรายละเอียด