เกี่ยวกับเรา

บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้านสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และ สุขภัณฑ์อัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้ามาร์เวล “MARVEL"
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และพัฒนาสุขลักษณะของห้องน้ำ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่อยู่อาศัย,
โรงพยาบาล, โรงแรม, โรงงานอุตสาหกรรม, และทุกสถานที่ที่ต้องการความเป็น Green Building, ความสะอาด, ปราศจากเชื้อโรค, รวมไปถึง ความหรูหรา มีระดับได้มาตรฐาน GMP, HACCP
ด้วยทีมงานที่มีศักยภาพ เราสามารถคัดสรรสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล และสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย และปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม จากศูนย์กลางการผลิต
ในหลายๆประเทศ

เราคือมืออาชีพด้านสุขภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ทาง บริษัทฯ ให้บริการสุขภัณฑ์ระบบอัตโนมัติอย่างครบวงจร และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใส่ใจในเรื่องความสะอาด
ปราศจากเชื้อโรค, รักษาสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย, ความสะดวกสบาย และการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และความพึงพอใจต่อลูกค้า โดยมีทีมงานบรการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันใจ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

ใบรับรอง

ใบอนุญาตฯ และใบรอบรองฯ ของมาร์เมล

Certification
Certification
Certification
Certification
Certification
Certification
Certification
Certification
Certification