MARVEL Automatic ก๊อกน้ำ ฟลัชวาล์ว เครื่องเป่ามือ เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ เครื่องกดสบู่

ผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ
สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ
น้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด
เครืื่องดักแมลง

Automatic Urinal Flusher "MARVEL"

 

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ ก้าวสู่ 10 ปี ของ MARVEL ผู้เชี่ยวชาญฟลัชวาล์วอัตโนมัติ, โถชักโครกอัตโนมัติ
รับประกันคุณภาพ 3 ปี ถูกหลักมาตรฐาน GMP, HACCP
ส่งสินค้าทั่วประเทศ ทีมติดตั้งคุณภาพ
พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องระบบอัตโนม้ติทั้งหมด

สุขภัณฑ์มาร์เวล ห่วงใยใส่ใจทุกท่าน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี และประหยัดน้ำ
ด้วยระบบเปิดปิดอัตโนมัต ลดการติดเชื้อจากสุขภัณฑ์โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสสุขภัณฑ์ทำให้ปลอดเชื้อโรค
สำหรับทุกสถานที่ที่ต้องการความสะอาด หรูหรามีระดับด้วยรูปแบบการดีไซน์ที่สวยงาม

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติทำงาน 2 ระบบ เดินเข้าในระยะเซนเซอร์ ฟลัชเอง 1 ครั้ง และเดินออกฟลัชเอง 1 ครั้ง

Automatic Urinal Flusher "MARVEL" ฟลัชวาล์วอัตโนมัติสำหรับโถปัสสาวะชาย
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic Urinal Flusher ฟลัชวาล์วเซนเซอร์ ฟลัชออโต้ โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ รุ่น MU-104 MARVEL จำหน่ายฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic flusher โถชักโครกอัตโนมัติ ก๊อกน้ำอัตโนมัติ Automatic Soap dispenser ที่กดสบู่เหลว รุ่น MA-106/D เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ มาตรฐาน GMP, HACCP ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภัณฑ์อัตโนมัติ ระบบอินฟาเรด เซนเซอร์ ทำงาน เปิด ปิด อัตโนมัติ Automatic sensor green hygienic bathroom company บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด Tel 029785650-2 ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic Urinal Flusher ฟลัชวาล์วเซนเซอร์ ฟลัชออโต้ โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ รุ่น MU-104 MARVEL จำหน่ายฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic flusher โถชักโครกอัตโนมัติ ก๊อกน้ำอัตโนมัติ Automatic Soap dispenser ที่กดสบู่เหลว รุ่น MA-106/D เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ มาตรฐาน GMP, HACCP ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภัณฑ์อัตโนมัติ ระบบอินฟาเรด เซนเซอร์ ทำงาน เปิด ปิด อัตโนมัติ Automatic sensor green hygienic bathroom company บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด Tel 029785650-2 ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic Urinal Flusher ฟลัชวาล์วเซนเซอร์ ฟลัชออโต้ โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ รุ่น MU-104 MARVEL จำหน่ายฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic flusher โถชักโครกอัตโนมัติ ก๊อกน้ำอัตโนมัติ Automatic Soap dispenser ที่กดสบู่เหลว รุ่น MA-106/D เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ มาตรฐาน GMP, HACCP ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภัณฑ์อัตโนมัติ ระบบอินฟาเรด เซนเซอร์ ทำงาน เปิด ปิด อัตโนมัติ Automatic sensor green hygienic bathroom company บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด Tel 029785650-2 ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic Urinal Flusher ฟลัชวาล์วเซนเซอร์ ฟลัชออโต้ โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ รุ่น MU-104 MARVEL จำหน่ายฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic flusher โถชักโครกอัตโนมัติ ก๊อกน้ำอัตโนมัติ Automatic Soap dispenser ที่กดสบู่เหลว รุ่น MA-106/D เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ มาตรฐาน GMP, HACCP ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภัณฑ์อัตโนมัติ ระบบอินฟาเรด เซนเซอร์ ทำงาน เปิด ปิด อัตโนมัติ Automatic sensor green hygienic bathroom company บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด Tel 029785650-2
MODEL : MU-101
MODEL : MU-102
MODEL : MU-102-1
MODEL : MU-102-2
Price : 6,500 Baht
Price : 6,000 Baht
Price : 6,500 Baht
Price : 7,000 Baht
แบบลอย
แบบฝังผนัง
แบบฝังผนัง
แบบฝังผนัง
       

Automatic Urinal Flusher/ Toliet Flusher "MARVEL"ฟลัชวาล์วอัตโนมัติสำหรับโถปัสสาวะชาย และโถชักโครก

     
 
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic Urinal Flusher ฟลัชวาล์วเซนเซอร์ ฟลัชออโต้ โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ รุ่น MU-104 MARVEL จำหน่ายฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic flusher โถชักโครกอัตโนมัติ ก๊อกน้ำอัตโนมัติ Automatic Soap dispenser ที่กดสบู่เหลว รุ่น MA-106/D เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ มาตรฐาน GMP, HACCP ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภัณฑ์อัตโนมัติ ระบบอินฟาเรด เซนเซอร์ ทำงาน เปิด ปิด อัตโนมัติ Automatic sensor green hygienic bathroom company บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด Tel 029785650-2 ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic Urinal Flusher ฟลัชวาล์วเซนเซอร์ ฟลัชออโต้ โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ รุ่น MU-104 MARVEL จำหน่ายฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic flusher โถชักโครกอัตโนมัติ ก๊อกน้ำอัตโนมัติ Automatic Soap dispenser ที่กดสบู่เหลว รุ่น MA-106/D เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ มาตรฐาน GMP, HACCP ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภัณฑ์อัตโนมัติ ระบบอินฟาเรด เซนเซอร์ ทำงาน เปิด ปิด อัตโนมัติ Automatic sensor green hygienic bathroom company บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด Tel 029785650-2 ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic Urinal Flusher ฟลัชวาล์วเซนเซอร์ ฟลัชออโต้ โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ รุ่น MU-104 MARVEL จำหน่ายฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic flusher โถชักโครกอัตโนมัติ ก๊อกน้ำอัตโนมัติ Automatic Soap dispenser ที่กดสบู่เหลว รุ่น MA-106/D เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ มาตรฐาน GMP, HACCP ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภัณฑ์อัตโนมัติ ระบบอินฟาเรด เซนเซอร์ ทำงาน เปิด ปิด อัตโนมัติ Automatic sensor green hygienic bathroom company บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด Tel 029785650-2  
MODEL : MU-103
MODEL : MU-107
MODEL : MU-108
 
Price : 12,000 Baht
Price : 9,000 Baht
Price : 9,500 Baht
 
แบบฝังผนัง
แบบลอย
แบบลอยพร้อมก้านฟลัช
 
       
Automatic Urinal Flusher "MARVEL" โถปัสสาวะชายพร้อมฟลัชวาล์วอัตโนมัติ
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic Urinal Flusher ฟลัชวาล์วเซนเซอร์ ฟลัชออโต้ โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ รุ่น MU-104 MARVEL จำหน่ายฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic flusher โถชักโครกอัตโนมัติ ก๊อกน้ำอัตโนมัติ Automatic Soap dispenser ที่กดสบู่เหลว รุ่น MA-106/D เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ มาตรฐาน GMP, HACCP ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภัณฑ์อัตโนมัติ ระบบอินฟาเรด เซนเซอร์ ทำงาน เปิด ปิด อัตโนมัติ Automatic sensor green hygienic bathroom company บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด Tel 029785650-2 ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic Urinal Flusher ฟลัชวาล์วเซนเซอร์ ฟลัชออโต้ โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ รุ่น MU-104 MARVEL จำหน่ายฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic flusher โถชักโครกอัตโนมัติ ก๊อกน้ำอัตโนมัติ Automatic Soap dispenser ที่กดสบู่เหลว รุ่น MA-106/D เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ มาตรฐาน GMP, HACCP ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภัณฑ์อัตโนมัติ ระบบอินฟาเรด เซนเซอร์ ทำงาน เปิด ปิด อัตโนมัติ Automatic sensor green hygienic bathroom company บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด Tel 029785650-2 ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic Urinal Flusher ฟลัชวาล์วเซนเซอร์ ฟลัชออโต้ โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ รุ่น MU-104 MARVEL จำหน่ายฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic flusher โถชักโครกอัตโนมัติ ก๊อกน้ำอัตโนมัติ Automatic Soap dispenser ที่กดสบู่เหลว รุ่น MA-106/D เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ มาตรฐาน GMP, HACCP ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภัณฑ์อัตโนมัติ ระบบอินฟาเรด เซนเซอร์ ทำงาน เปิด ปิด อัตโนมัติ Automatic sensor green hygienic bathroom company บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด Tel 029785650-2  
MODEL : MU-104
MODEL : MU-104-1
MODEL : MU-104-5
 
Price : 18,000 Baht
Price : 18,000 Baht
Price : 15,000 Baht
 
 


ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยาน้ำอย่างประหยัด รักษ์โลก โลกก็รักเรา ด้วยความปรารถนาดีจาก มาร์เวลAutomatic Urinal MARVEL ฟลัชวาล์อัตโนมัติ มาร์เวล ระบบเซ็นเซอร์ โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ Automatic Urinal MARVEL โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ เซนเซอร์ ฟลัชวาล์วเซนเซอร์ มาร์เวล ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ มาร์เวล ระบบเซนเซอร์ ฟลัชวาล์ว เปิด ปิด อัตโนมัติ automatic urinal
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic Urinal Flusher ฟลัชวาล์วเซนเซอร์ ฟลัชออโต้ โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ รุ่น MU-104 MARVEL จำหน่ายฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic flusher โถชักโครกอัตโนมัติ ก๊อกน้ำอัตโนมัติ Automatic Soap dispenser ที่กดสบู่เหลว รุ่น MA-106/D เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ มาตรฐาน GMP, HACCP ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภัณฑ์อัตโนมัติ ระบบอินฟาเรด เซนเซอร์ ทำงาน เปิด ปิด อัตโนมัติ Automatic sensor green hygienic bathroom company บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด Tel 029785650-2

 

ราคาส่วนลดพิเศษ TEL : 029785650-2

  ฟลัชวาล์วเซนเซอร์ ฟลัชออโต้ โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ รุ่น MU-104 MARVEL จำหน่ายฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Automatic flusher โถชักโครกอัตโนมัติ ก๊อกน้ำอัตโนมัติ Automatic Soap dispenser ที่กดสบู่เหลว รุ่น MA-106/D เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ มาตรฐาน GMP, HACCP ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภัณฑ์อัตโนมัติ ระบบอินฟาเรด เซนเซอร์ ทำงาน เปิด ปิด อัตโนมัติ Automatic sensor green hygienic bathroom company บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด Tel 029785650-2
 

MARVEL automatic flusher automaic urinal ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ มาร์เวล โถเซนเซอร์ ฟลัชวาล์วเซนเซอร์

 

Copyright © 2004 MARVEL TECHNOLOGY CO.,LTD. Home | Products | contact us
TEL : 0-2978-5650-2 FAX : 0-2978-5653 e-mail : sales@marvelcompany.com