จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน ปัจจุบันมีพื้นที่การศึกษา 595 ไร่ ในส่วนของอาคารที่ได้รับการไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Marvel ได้แก่ อาคารจามจุรี4 สนามกีฬา โดยใช้ผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ก๊อกน้ำอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ โถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ที่กดสบู่ สแตนเลส ขอแขวนผ้าสแตนเลส ที่ใส่กระดาษทิชชู่สแตนเลส ที่ฉีดชำระล้างอัตโนมัติแบบไม่ใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ